دو سه روز پیش یكی از عناصر دو پهلو، سینه پهلو كرد و به یكی از سران فتنه نامه ای نوشت و از آنجا كه جواب های، هوی است، مهندس هم به این عنصر چیز جوابی داد كه اشتباهی به دفتر «خبرگزاری چیزنا» ارسال شد. آنچه در زیر می خوانید متن نامه مهندس خطاب به آقای علی است؛
انا لله و انا علیه الراجع به اون
با سلامت خدمت آقای دوپهلو. مرقومه واصل شد. این روزها عده ای ما را با ابوموسی اشعری مقایسه می كنند و یك عده دیگر با «خوارج خداجو» اما دم تو گرم كه ما را نشاندی در جایگاه حق. تو تا الان كجا بودی؟ همین طور ادامه بدی، یك چیزی به حسابت واریز می كنم. البته كاش می گفتی در چه مواردی حق با من است. من خودم در این مورد به چیز چیز افتاده ام. مصادیق این حق را در نامه بعدی ات برایم بفرست كه ما هم از حقوق خودمان ملتفت شویم. دهه فجر سال بعد قصد دارم تو را همراه خودم و چند تا از این آشوبگران خداجو بفرستم فضا. با چی؟ با كاوشگر چهار!! بالاخره ما هم موجود زنده هستیم و «فضا» هم برای همه ایرانیان است. اگر مشكلی پیش نیاید در چیز یعنی در كهكشان راه شیری می خواهم یك حزب درست كنم؛ تو را هم بكنم دبیر كل آن. حالی بكنیها! در كف خیابان و فضای سایبر و عرصه چیز كه نشد این نظام را ساقط كنیم، شاید در «فضا» موفق شدیم. خودمانیم؛ اپوزیسیون شدن در كهكشان راه شیری هم برای خودش چیز جالبی می شود.
من می شوم «فضا نورد خداجو»، برای تو هم یك لقب درست می كنیم؛ مثلاً «معلق در فضای خداجو»! حسن مبارزه با رژیم در فضا، این است كه دست دستگاه قضا، دیگر به آدم نمی رسد و قوه قضائیه باید در میان سیارات كهكشان راه شیری دنبال ما بگردد. حالا نگرد كی بگرد!
آهان، یك نكته دیگر. گفته بودی، ما چند وقتی سكوت كنیم. عرض كنم خدمت شما كه برای ما، آمریكا تعیین تكلیف می كند و فعلاً سكوت در دستور كار نیست. عجالتاً شما هم، به همان روش دو پهلو موضع بگیری بهتر است. مشتی! در نامه ات كل حق را دادی به من كه! یحتمل تو بیشتر از خودم، من را محق می دانی. اگر مثل سابق، یكی به نعل و یكی به میخ بزنی و اینطور سیخكی از ما دفاع نكنی، بهتر است. برای خودت هم بهتره!
آهان! در راه فضا، كتاب «اصول سفسطه و روش پلورالیسم» را هم با خودت بیاور. تا كره مریخ، راه زیاد است و حوصله ات بین راه سر می رود.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 بهمن 1388    | توسط: بصیر    | طبقه بندی: سیاست(تحلیلی)،     |
نظرات()