6) بی خردی

"آگاه باشید! آنان خود اهل فسادند، ولی نمی فهمند." ۶

ویژگی دیگری که قرآن کریم برای منافقان بر می شمارد، "بی خردی" آنهاست. به خاطر آثار و عوارض سوئی که نفاق در روح، روان، رفتار و کردار منافقان ایجاد می کند، آنها خرد و اندیشه خود را از دست می دهند.

در آیات دیگر قرآن کریم درباره تاثیر آثار و عوارض سوء نفاق در روح، روان‏، رفتار و کردار منافقان می خوانیم؛ آنها اندیشه و فهم نمی کنند و دچار فقدان شعور واقعی می شوند.

البته شاید "شیخ شجاع"  و " روشنفکر ترین بانوی ایران و صاحب نظریه معروف داماد لرستان و فرزند آذربایجان"  هیچ ارتباطی با این ویژگی نداشته باشد!

 7)  دین فروشی

"آنان کسانی هستند که به بهای (از دست دادن) هدایت، خریدار ضلالت و گمراهی شدند. اما این داد و ستد، سودشان نبخشید و راه هدایت نیافتند". ۱۱

منافقان زیانکارند، پس هدایت را با ظلالت معامله می کنند و سرانجام آنها، انحراف است.

"دین فروشی" از دیگر ویژگی منافقان است. منافقان آخرت را با زندگی دنیوی و آمرزش و عفو اللهی را با قهر و عذاب او معامله می کنند و به این ترتیب زمینه های فطری هدایت را از دست می دهد؛ یعنی استعداد ایمان و دریافت پاداش و مغرفت را با اعمال خود از بین می برند.

 8) آتش افروزی

"مثل آنان (منافقان) مثل کسی است که آتشی افروخته، پس چون آتش اطراف خود را روشن ساخت، خداوند روشنایی و نورشان را برد و آنان را در تاریکی هایی که (هیچ) نبینند، رهایشان کرد".۱۲

این آیه در مقام تشبیه روحیات و حالات منافقان است. آنان، آتش می افروزند، ولی خداوند نورش را می برد و دود و خاکستر و تاریکی اش را برای آنان وا می گذارد.

منافقان برای آنکه به اهداف خود برسند، آتش افروزی می کنند؛ این آتش دود، خاکستر و سوزندگی دارد که بیش از همه در چشم خود منافقان می رود. آتش آنها ناپایدار است و عاقبت و آینده اشان، تاریک.

 9) باطل گرایی

" آنان ( از شنیدن حق) کر و ( از گفتن حق) گنگ و (از دیدن حق) کورند، پس (به سوی حق) باز نمی گردند."۱۳

"باطل گرایی" از دیگر ویژگی های منافقان است که در این آیه به آن اشاره شده است. منافقان چشم خدابین ندارند و همچون ناقص الخلقه هایی هستند که خود مقدمات نقص را فراهم کرده اند و وسایل شناخت را از دست داده اند. به حق نگاه می کنند، اما حقیقت را در نمی یابند؛ یعنی چشم بصیرت ندارند که حق را بینند.

اگر بخواهیم به عمق و معنای عمیق این ویژگی (باطل گرایی) پی ببریم به آیه دیگری از قرآن کریم اشاره می کنیم که در آن می خوانیم؛

"آنان دل دارند، ولی نمی فهمند، چشم دارند ولی نمی بینند، گوش دارند ولی حق را نمی شنوند، این گروه همچون چهارپایان، بلکه از آنها پست تر و گمراه ترند، ایشان غافل هستند."۱۴

بنابراین می توان گفت که نفاق و اعمال نادرستی که منافقان انجام می دهند، آنها را از درک حقایق و معارف اللهی باز می دارد و کسی که از عطایای اللهی در راه حق بهره نگیرد، همانند کسی است که فاقد آن نعمت هاست. پس منافقان انسانیت خود را از دست می دهند.

دلیل اینکه مقام معظم رهبری بر روی موضوع بصیرت و کسب بصیرت و بی بصیرتی برخی خواص تکیه و تاکید داشتند، ناظر به همین آیه است.

 

10) دلهره و اضطراب و نگرانی از رسوایی و ذلت

منافقان از اینكه سوره اى بر ضدشان نازل شود كه آنان را از اسرارى كه [ در جهت دشمنى با خدا ، پیامبر ، مؤمنان و حكومت اسلامی  ] در دل هایشان وجود دارد ، آگاه نماید اظهار ترس و نگرانى می  كنند ; بگو : مسخره كنید ، خدا آنچه را از آن بیمناك و نگرانید ، آشكار خواهد كرد .سوره توبه - 64

 قرآن، منافق را به شخص در باران مانده ای تشبیه کرده که مشکلات باران تند، شب تاریک، غرش گوش خراش رعد، نور خیره کننده برق، و هراس و خوف مرگ، او را فرا گرفته ، اما او نه برای حفظ خود از باران پناهگاهی دارد و نه برای تاریکی، نوری و نه گوشی آسوده از رعد و نه روحی آرام از مرگ.

" یا چون (گرفتاران در) بارانی تند از آسمان اند که در آن، تاریکی ها و رعد و برقی است. آنان از ترس صاعقه ها و بیم مرگ، انگشتان خود را در گوش هایشان قرار می دهند، (و لی) خداوند بر کافران احاطه دارد." ۱۵

ترس و وحشت همیشه و در همه جا همدم و همراه منافقان است؛ در همین دنیا نیز دلهره و اضطراب و رسوایی و ذلت دامنگیر منافقان می شود و هر لحظه که خداوند بزرگ اراده فرماید، اسرار و توطئه های آنها افشا می شود.

به نظر شما ترس منافقان این دوره از بازگو کردن سخنان امام (ره) و قرائت تاریخی و بیان واقعه جنگ جمل و اسامی خوارجی نظیر طلحه و زبیر و عایشه و ابوموسی اشعری و معاویه و ...  ونیز تبیین آیات قرآن در باره منافقان چیست؟ آیا ترس اینان به استناد این ویژگی قابل توجیه نیست؟

 11) تحقیر مومنان

"و چون به آنان گفته شود، شما نیز همان گونه که(سایر) مردم ایمان آورده اند ایمان آورید، (آنها با تکبر و غرور) گویند: آیا ما نیز همانند ساده اندیشان و سبک مغزان ایمان بیاوریم؟ آگاه باشید! آنان خود بی خردند، ولی نمی دانند."۷

یکی دیگر از ویژگی هایی که منافقان به آن شناخته می شوند، شیوه ای که آنها در پیش می گیرند؛ "تحقیر مومنان".

در نظر منافقان ایمان داشتن و تسلیم خدا بودن، سبک مغزی است؛ آنها روحیه امتیازطلبی و خودبرتربینی دارند و به دردی مبتلا هستند که بدتر و دردآورتر از آن، جهل به آن درد است و آن "خودبرتربینی" است.

یاد می آورم خانمی سبزپوش در ورزشگاه یکی از مقامات را نکبت و گداپرور و بد قیافه خوانده بود و ظاهرش را مورد قضاوت قرار داده بود .

چنان که از این آیه بر می آید، ارشاد و دعوت اولیای خدا، در منافقان بی اثر است و تنها باید غرور متکبرانه منافقان را شکست و با آنها مقابله به مثل کرد و با افشای چهره دروغین منافقان ، جامعه اسلامی را از گزند نفاق آنان بر حذر داشت.

 

12 )  دروغ گویی

"و گروهی از مردم کسانی هستند که می گویند: به خدا و روز قیامت ایمان آورده ایم. در حالی که مومن نیستند."۲

با توجه به آیه بالا، اولین ویژگی منافقان، دروغ گویی است؛ منافقان ایمان زبانی دارند در حالی که ایمان، امری قلبی است و آنها دروغ می گویند.

 دروغهای منافقان زمان ما: تقلب شده! تجاوز شده! 72 شهید داده ایم! ترانه موسوی! ندا آقا سلطان! کشور در وضعیت بحرانی است! اعلام زود هنگام آتشی که دود آن در فضا بلند شده!

 13) فریبکاری

"(منافقان به پندار خود) با خداوند و مومنان نیرنگ می کنند در حالی که جز خودشان را فریب نمی دهند، اما نمی فهمند!" ۳

دیگر ویژگی منافقان که خداوند در این آیه به آن اشاره می کند، خدعه و نیرنگ است. مراد از خدعه منافقان با خدا، یا خدعه و نیرنگ آنان با احکام خدا و دین اللهی است که آن را مورد تمسخر و بازیچه قرار می دهند و یا به معنای فریبکاری با پیامبر خداست؛ زیرا خدعه با رسول خدا به منزله خدعه با خداست که روشن است این گونه فریبکاری در واقع فریب خود است.

 14) دلهایشان بیمار است

"در دلهای منافقان، بیماری است، پس خداوند بیماری آنان را بیفزاید. و برای آنان عذابی دردناک است، به سزای آنکه دروغ می گویند." ۴

"بیماردلی" سومین ویژگی است که خداوند برای منافقان برمی شمارد. منافق ، بیمار است. همان گونه که بیمار، نه سالم است و نه مرده، منافق نیز نه مومن است و نه کافر. بیماری منافق نیز رشد سرطانی دارد.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 بهمن 1388    | توسط: بصیر    |    |
نظرات()