15) دو رویی

"و چون با اهل ایمان ملاقات کنند گویند: ما (نیز همانند شما) ایمان آورده ایم. ولی هر گاه با (همفکران) شیطان صفت خود خلوت کنند، گویند: ما با شما هستیم، ما (اهل ایمان را) مسخره می کنیم."۸

ویژگی دیگری منافقان ، «دو رویی» آنهاست؛ منافقان نان به نرخ روز می خورند. دوستان آنها شیطان صفت هستند. آنها با کفار ارتباط تشکیلاتی دارند و از آنان خط فکری می گیرند؛ منافقان و کافران نه تنها هم فکرند، بلکه کمک کار هم نیز هستند.

منافقان، شهامت صداقت ندارند و از مومنان ترس و هراس دارند؛ ارتباط منافقان با مومنان، آشکارا و علنی است، ولی تماس آنان با کفار یا سران و رهبران خود، سری و محرمانه، در نهان و خلوت صورت می گیرد. باید مراقب عوامل نفوذی بود و به هر اظهار ایمان از سوی منافقان، نباید اعتماد کرد .

 16) سردرگمی

"خداوند آنان را به استهزا می گیرد و آنان را چنان در طغیانشان مهلت می دهد که سرگردان می شوند. " ۹

امام رضا (ع) در تفسیر این آیه می فرماید: خداوند، اهل مکر و خدعه و استهزا نیست‏، اما جزای مکر و استهزای آنان را می دهد. ۱۰ چنان آنان را در طغیان و سرکشی خود رها می کند تا سردرگم و غرق شوند. چه سزایی سخت تر از قساوت قلب و تسلط شیطان و وسوسه های او، میل به گناه و بی رغبتی به عبادت، همراهی و همکاری با افراد نااهل و سرگرمی به دنیا و غقلت از حق که منافقان بدان گرفتار می آیند.

منافقان، دوگانه رفتار می کنند و با آنها دو گونه برخورد می شود؛ در دنیا احکام مسلمانان را دارند و در آخرت کیفر کفار را می بینند.

منافقان، مومنان را مسخره می کنند، ولی خدا به حمایت مومنان آمده و پاسخ تمسخر آنان را می دهد؛ یعنی منافقان با خدا طرف اند‏، نه مومنان.

 17) در راه ماندگی

"نزدیک است که برق آسمان، نور چشمانشان را برباید، هر گاه که (برقی در آن صحرای تاریک و بارانی) برای آنان بدرخشد، در آن حرکت کنند، ولی همین که تاریکی، ایشان را فرا گرفت بایستند. و اگر خداوند بخواهد، شنوایی و بینایی آنان را (از بین) می برد، همانا خداوند بر هر چیزی تواناست."۱۶

منافقان، همانند مسافر شبگرد در بیابان اند که در اثر برق آسمان، چشمانشان خیره می شود ولی جز چند قدم بر نمی دارند. منافقان هر از چندگاهی چند قدمی پیش می روند، ولی از حرکت باز می ایستند. آنان چراغ درونی فطرت خویش را خاموش کرده و منتظر رسیدن نوری از قدرت های بیرونی مانده اند بنابراین منافقان در مسیر زندگی، متحیرند و در راه مانده اند.

نکته : تفسیر دیگری نیز از این دو آیه در گفتار قبلی ذکر نمودیم . اینکه منافقان در زیر باران رحمت حق قرار دارند ولی انگشت در گوش خود فرو می کنند تا رعد که صدای حق است را نشنوند و نزدیک است از شدت نور حق نابینا شوند یعنی نور حق و حقیقت انها را احاطه کرده اما باز در تاریکی فتنه باز می ایستند یعنی از سخن حق باز می ایستند و قادر به حرکت نیستند و یا اینگونه وانمود می کنند که نابینا هستند و توان رفتن ندارند.

 18) امر به منکر و نهی از معروف

مردان و زنان منافق همانند و مشابه یكدیگرند ، به كار بد فرمان می  دهند و از كار نیك باز می  دارند و از انفاق در راه خدا امساك می ورزند ، خدا را فراموش كردند و خدا هم آنان را [ از لطف و رحمت خود ] محروم كرد ; یقیناً منافقانند كه فاسق اند. سوره توبه – 67

 

نحوه تعامل بامنافقان :  ( قابل توجه قوه قضائیه)

در قرآن به صراحت نحوه برخورد با منافقان بیان شده .  خداوند به صراحت می فرماید اگر از گناه تابعان و دنباله روان منافقان به خاطر جهل و فریب خوردگیشان درگذریم  ، قطعا از جرم سردمداران فتنه و نفاق نخواهیم گذشت. در حالیکه می بینیم بعضا در جوامع اسلامی فریب خوردگان مجازاتمی شوند در حالی که سران فتنه بدون هیچ مانعی به فعالیتهای خود ادامه می دهند .

خداوند در سوره توبه آیه 66 می فرماید:

 بگو: [ نسبت به اعمال و گفتارتان ] عذرخواهى نكنید كه [ عذرخواهى شما را پایه واساسى نیست] یقیناً شما پس از ایمانتان كافر شدید ; اگر از گروهى از شماكه تابع و دنباله رو بودید ] درگذریم ، گروه دیگر را [ كه سردمداران برنامه هاى منافقانه بودند ] به سبب آنكه همواره [ در جامعه اسلامی  ] دست به جرم و خطا می  زدند ، قطعاً عذاب می  كنیم .


منابع: تفسیر قرآن کریم (آیان برگزیده): برگرفته از تفسیر نور، محسن قرائتی؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، قم‏، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۴

تفسیر قران کریم ، حسین انصاریان،

پاورقی ها :

۱- سفینه البحار، ج ۲، ص ۶۰۵
۲ تا ۹- بقره/ آیه ۸ تا ۱۵
۱۰- تفسیر نورالثقلین، ج ۱، ص ۳۰
۱۱تا ۱۳- بقره/ آیه ۱۶ تا ۱۸
۱۴- اعراف/ آیه ۱۷۹
۱۵تا ۱۶- بقره/ آیه ۱۹ تا ۲۰

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 بهمن 1388    | توسط: بصیر    |    |
نظرات()