کیهان در ستون طنز پنجشنبه خود، این مطلب را در مورد کروبی منتشر کرد:

گفت: یکی از سران فتنه دو هفته بعد از 22 بهمن بیانیه‌ای صادر کرده و درباره راهپیمایی عظیم آن روز دروغ‌های شاخ داری گفته است.

گفتم: ولی معروف است که او هم زیاد می‌خوابد و هم خواب‌های آشفته می‌بیند.

گفت: آره! شب انتخابات سال 84 هم خواب دیده بود که پیروز انتخابات است و بعد از بیداری سر و صدا راه انداخت که چرا نتیجه انتخابات با آنچه در خواب دیده است فرق می‌کند؟!

گفتم: باغبان یکی از خان‌ها به او گفت؛ قربان! خوابی دیده‌ام، اجازه هست بگویم؟ خان گفت؛ بگو! و یارو شروع کرد به تعریف کردن خواب طولانی که دیده بود. خان دستور داد او را اخراج کنند، باغبان پرسید چرا؟! و خان گفت؛ مرد حسابی! باغبانی که اینقدر می‌خوابد که خوابی به این درازی می‌بیند، پس کی به کار باغداری و زراعت می‌رسد؟!

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 اسفند 1388    | توسط: بصیر    | طبقه بندی: سیاست(طنز)،     |
نظرات()