دانشگاه آزاد را خدا آزاد کرد:

آقای جاسبی خدانگه دار

ریاست مادام العمر دانشگاه آزاد اسلامی خدانگه دارنوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1389    | توسط: بصیر    | طبقه بندی: سیاست(تحلیلی)،     |
نظرات()