به گزارش سرویس سیاسی جهان به نقل از کیهان، «ناصر-م» نویسنده ایران گلوبال می نویسد: این روزها هاشمی رفسنجانی رسماً حرفهای كیهان پسند می زند و تلویحاً علیه آقایان كروبی و موسوی موضع می گیرد، چرا؟ بوی حلوای داغ این بار از كدام سمت و سو به مشام هاشمی می رسد؟ بر سر آن نامه و افشاگری هاشمی علیه یزدی چه آمد؟ بر سر سخنرانی در نمازجمعه 26 تیرماه چه آمد؟ بر اسناد كاملاً سری و محرمانه در لندن كه نزد پسرش مهدی به امانت مانده است، چه رفت؟ 

برگشت مهدی به ایران و ادامه تحصیل او و ادعا نامه های دادستانی علیه مهدی چه شد؟ پس از چند فشار ظاهری، هاشمی رفسنجانی به سرعت سنگرها را رها كرد و به سوی حاكمیت رهسپار شد! 

ایران گلوبال می افزاید: شاید دل كندن از هاشمی برای بعضی ها آسان نباشد، چرا كه دلربایی های هاشمی بسیار فریبنده است! چرا كه خانواده رفسنجانی در عرصه سیاست بسیار زرگرند و هر زمان می توانند جوهر آماج سیاست خود را برابر با نیاز زمان و مكان نشان دهند! اما شكایت های هاشمی رفسنجانی از احمدی نژاد، به انتقاد از تحریم های غرب انجامیده است، چرا؟ 

به روشنفكرانی كه تا چندی پیش همچنان به اسطرلاب هاشمی رفسنجانی دل بسته بودند، اینك باید عمیقاً تاسف خورد و به شكست سیاست های آنها تسلیت گفت، چرا كه هاشمی رفسنجانی- پس از بازی های سیاسی، وزنه خویش را در خدمت حاكمیت قرار داده است. 

او می گوید در شرایط كنونی خواهیم توانست بر تحریم ها فائق آییم زیرا شرایط ایران امروز و جهان بدتر از سال 67 نیست. او همچنین می گوید «رهبری مركز اصلی نظام است... در مواردی هم كه نظراتمان مختلف باشد طبعاً مطابق همین قانون اساسی من باید كوتاه بیایم. رهبری تشخیص داده اند و قدرت اجرا هم دارند. باید عمل كنند. حجت نزد ایشان است.»
 
این سایت ضد انقلابی با بیان اینكه «هاشمی سنگر را رها كرده» اضافه می كند: آقایان كروبی و موسوی! با احترام و تحسین بیكران شجاعت و مبارزه شما، به رفسنجانی امید نبندید. او در پی تهدیدها سنگر را رها كرده است.
 
ایران گلوبال تأكید می كند: اپوزیسیون در ایران پراكنده است و از پذیرش مسئولیت شانه خالی می كند، شاید هم منتظر است آمریكا نیروها را در یكی از شهرهای اروپا گرد آورد و متحد سازد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 مرداد 1389    | توسط: بصیر    | طبقه بندی: سیاست(تحلیلی)،     |
نظرات()