گفتاری از عالم بزرگوار و عامل، شهید محراب و امام جمعه ی شیراز، آیت الله شهید سید عبدالحسین دستغیب (رحمه الله علیه):

كیست كه این نامه ی مرا به گوش عمامه به سرهای ایران برساند، هركس می خواهی باش! خودت را مجتهد می دانی، مقدمات خوان می دانی، نمی دانم، هر چه خودتان می دانید، بر تو واجب است امروز تبعیت از یك نفر، تو حق نداری در مقابل رهبر، حرفی بزنی، تماما باید تبعیت كنند...هر عمامه سری كه از رهبر مكرم فاصله بگیرد، لعنت خدا برش باد. تمام عمامه سرها همه باید مطیع، همه باید مطیع یك رهبر، امام یكی، نایب امام هم یكی، دیگری هیچ تقدم ندارد. همه باید فرمان ببرند،همه باید اطاعت بكنند، یك نفر میزان است. تعدد غلط است. حتی مكرر گفته ام،حسن و حسین(ع) یكی شان امام بود. حسن(ع) امام،حسین(ع) ماموم . هیچ وقت حسین(ع) تا حسن(ع) بود، در عرض نبود. تابع تابع.هرچه بهش می گفتند، می فرمود، هر چه حسن(ع) بفرماید. دو تا امام نمی شود، دو تا نایب امام هم غلط است. دو تا رهبر غلط است. رهبری یكی و آن هم معین است. مواظب باشید گرگ ها شما را از رهبر الهی جدا نكنند، شما را گروه گروه نكنند، شما را طعمه ی خودشان قرار ندهند. وسیله ی پیشرفت دشمن نشوید. شما الان در جبهه ی جنگید، در جبهه ی جنگ دینی هستید. وای به امتی كه از رهبر الهی خود فاصله بگیرد.
هلاك است، هلاك است، طعمه ی دشمن است....

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1389    | توسط: بصیر    | طبقه بندی: سیاست(تحلیلی)،     |
نظرات()