بسم رب شهدا والصدیقین انقلاب اسلامی ایران آغاز راه بود نه پایان آن و چنین نیست كه بپنداریم كه بساط ظلم و ناراستی با انقلاب مردم ایران برچیده شد. و اگر این را پذیرفتیم پس اكنون وظایفی بر دوشمان است و بایست اولاً مقصد اصلی و ثانیاً راه رسیدنش را بشناسیم و ثالثاً حركت كنیم. این نهضت ما بین دو بزرگ دیگر یعنی قیام حسینی و مهدوی قرار دارد، الگو از عاشوراء گرفته و به سوی ظهور می رود. پس تا ظهور راه ناپیموده بسیار است و رسالت این انقلاب همین است. بنا به فرمایش سكاندار انقلاب بزرگترین فساد، فساد یك مسئول است و اگر مسئولین درست عمل كنند فقر و فساد و تبعیض برچیده خواهد شد و به صورت عینی، آشكار خواهد شد كه اسلام دین اداره حكومت است. هدف و رسالت مشترك این سه انقلاب مبارزه با ظلم و ستم و بی عدالتی به نفع مستضعفین است. وظیفه فرزندان معنوی حضرت روح الله و مطیعان رهبر معظم انقلاب روشن است و فقط كمی بصیرت و شناخت و پیروی از اوامر رهبری و پیگیری آرمانهای انقلاب را می خواهد. مبارزه با اسلام آمریكایی مبارزه با تحجر و مقدس مآبی استكبار ستیزی صدور انقلاب، تشكیل هسته های مقاومت، تشكیل حزب جهانی مستضعفین، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، استمرار روح انقلابی، عدالتخواهی، ... چند مورد از این آرمانهای نیمه تمام است. "جنگ ما جنگ عقیده بوده جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد." اللهم عجل لولیک الحجت بن الحسن .................................... به روی دفتر دلم نوشته بود یک شهید برای خاطر خدا شما ادامه دهید tag:http://basirat20.mihanblog.com 2020-09-28T13:33:19+01:00 mihanblog.com برای خدا 2011-10-17T15:12:51+01:00 2011-10-17T15:12:51+01:00 tag:http://basirat20.mihanblog.com/post/255 بصیر کارتان را برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید. تفاوتش فقط همین قدر است که ممکن است حسین در کربلا باشد و من در حال کسب علم برای رضای خدا…! شهید آوینی

کارتان را برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید.
تفاوتش فقط همین قدر است که ممکن است حسین در کربلا باشد و من در حال کسب علم برای رضای خدا
…!
شهید آوینی