عضو مجلس خبرگان رهبری با هشدار شدید و صریح در مورد جریان نفوذی و تأكید بر اینكه این مسئله بزرگ‌ترین خطری است كه از صدر اسلام تا كنون تهدید كننده است، گفت: اگر تنبلی كنیم تیرگی فتنه كسانی كه خود آن‌ها را پروش دادیم، همه جا را می‌گیرد.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در دیدار با جمعی از مسئولان شورای عالی زنان با یادآوری نعمت پیروزی انق